Java SE Runtime Environment 8.0.321

Java SE Runtime Environment 8.0.321

Sun Microsystems, Inc. – Freeware – Windows
ra khỏi 817 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Java cho phép bạn để chơi trò chơi trực tuyến, trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới, tính toán lãi suất thế chấp của bạn, và xem hình ảnh 3D. Các ứng dụng này, được viết bằng Java lập trình ngôn ngữ và truy cập từ trình duyệt của bạn, danh xưng trong tiếng Pháp là "tiểu dụng". Tập đoàn cũng sử dụng Java applet cho các ứng dụng mạng nội bộ và các giải pháp e-kinh doanh.

Tổng quan

Java SE Runtime Environment là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Sun Microsystems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.268 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Java SE Runtime Environment là 8.0.321, phát hành vào ngày 04/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0.200, được sử dụng bởi 9 % trong tất cả các cài đặt.

Java SE Runtime Environment đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Java SE Runtime Environment đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Java SE Runtime Environment!

Cài đặt

người sử dụng 15.268 UpdateStar có Java SE Runtime Environment cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản